*آناتومی اندام تناسلی زن و مرد

آناتومی اندام تناسلی زن و مرد
 
 
 
 
 

اجزای داخلی آلت مردانه

 

 

 

 

 

اجزای تناسلی مرد

 

 

 

 

حالات آلت تناسلی مردانه

 

 

 

نازا کردن مرد به روش وازکتومی

 

 

 

 

 

 

 

اجزای تناسلی زن

 

 

 

 

 

 

 

 

اندام تناسلی زن قبل و بعد از نزدیکی

 

 

 

 

نازا کردن زنان به روش بستن لوله‌ها

 

 
 
 

روی عکس کلیک کنید تا در اندازه واقعی ببینید

 

 
 
ارسال یک نظر

لينک باکس

لينک باکس

انالیز